vnsc5858威尼斯城官网-4427.com-威尼斯手机版娱乐场
  |     
 
     
 
 
4427.com
  给水用PE管材、管件
 
  给水用PE热熔对接受件
 
 
 
 
 
  给水用PE(R-R)承插活套式管件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  给水用PE活接受件
 
 
 
 
 
 
 
 
最新威尼斯登陆平台
 
产物引见
给水用 PE(R-R) 承插活套式管件
最新威尼斯登陆平台

◎ 删接口(内罗纹式)

1076.com
 

公称外径

罗纹尺寸

315

2 ″

250

2 ″

225

2 ″

200

2 ″

160

2 ″

110

2 ″

90

2 ″

 
威尼斯手机网站
1076.com
vnsc5858威尼斯城官网